Ngā Puaroa Horonuku – Ngāti Awa Wāhi Tapu EP 1.1

Ko ngā kōrero e pā ana ki a Ranginui rāua ko Papatuānuku, heke iho ki a Tiwakawaka te tangata tuatahi i ū mai ki Aotearoa.

This clip pertains to sky father and earth mother down to Tiwakawaka who according to tradition was the first Māori that landed at Aotearoa.