Ngā kōrero a ngā pakeke o Ngāti Awa II

NGĀ KŌRERO A NGĀ PAKEKE O NGĀTI AWA II


Our kaumatua hold a wealth of information, weaved into their life stories are examples of our Māori language, tikanga they witnessed and places of significance they tread. Maanu Paul, Tārihi Doris Himone, Te Arai Hana Tutua, Nuki Maxwell, Ngamihi Crapp, Himi Takotohiwi, Aporina Chapman and Whaiora Puutu share their stories.

We would also like to acknowledge Rochelle Rapana, Dr Agnes McFarland, Aorewa Creative for their time and expertise and Te Mātāwai who agreed to fund this kaupapa.

Their interviews can be viewed by booking an appointment with our Research & Archives branch 0800 464 284  


He nui ngā kōrero kei a mātau kuia, koroua; ngā reo Māori, ngā tikanga me ngā wāhi tapu i kitea, i rongoa e rātau. Me mihi ka tika ki a Maanu Paul, Tārihi Doris Himone, Te Arai Hana Tutua, Nuki Maxwell, Ngamihi Crapp, Himi Takotohiwi, Aporina Chapman, Whaiora Puutu mō a rātau kōrero, hei rauemi, hei taonga mā ngā uri whakaheke. 

Me te mihi anō ki a Rochelle Rapana, Tākuta Agnes McFarland, Aorewa Creative me Te Mātāwai, te pūtea tautoko.

Me he hiahia koe ka mataki i te roanga o a rātau kōrero, waea atu ki Te Roopu Whakarauemi Kōrero o Ngāti Awa, 0800 464 284