Ngāti Awa Waitangi Commemoration Day

Ngāti Awa Waitangi Commemoration Day


Kai te paepae tapu, ngā amorangi e waha nei I ngā tikanga a kui mā. Kai te hira rawa ngā whakamoemiti ki a koutou

Tēna te mihi maioha kia koutou, e ngā uri o Ngāti Awa. Whakapiripiri mai, ki tēnei Kaupapa nei.

On Friday June 16, Te Rūnanga o Ngāti Awa is hosting a commemoration of the signing of Te Tiriti o Waitangi at Te Whare Wānanga o Awanuiārangi, from 9.30am to 12pm.

To mark this moment in iwi history, we invite whanau representatives of the 12 signatories, to this event. Ko wai ngā Rangatira? There will be a list containing these tohu provided using our QR Code as well as our agenda for the day.

Nau mai haere mai, ki tēnei kaupapa, hei ora I nga mōhio, I ngā pārongo o te takunetanga, Te Tiriti o Waitangi. As an uri of Ngāti Awa, we would be honoured to have you join us at the event with your whānau.