Ngā Puaroa Horonuku – Ngāti Awa Wāhi Tapu EP 1.2

Ko ngā kōrero e pā ana ki te taenga mai a waka a Mataatua ki Whakatāne me nga puaroa horonuku.

This clip pertains to the arrival of the Mataatua canoe to Whakatāne and our special landscapes.