Taiohi Leadership Programme

Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi

Te Rūnanga o Ngāti Awa invites applications from Ngati Awa rangatahi aged 15-17 yrs to join our Taiohi Leadership Programme.

The programme aims to enhance and build the leadership capability and capacity of our future leaders.